Privacyverklaring

Privacy statement Tomali Holding BV
Tomali Holding BV, hierna genoemd Tomali, gevestigd aan ’t Heufke 13, 5388 TL Nistelrode, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Tomali vindt het van essentieel belang dat uw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. Tomali ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om de privacy van haar klanten te beschermen. Tomali wil daarnaast open zijn over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee omgaan.
Daarom vindt u hieronder een toelichting. Voorop staat dat Tomali zich in alle gevallen houdt aan de eisen van de AVG.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van de Tomali en betreft nieuwe en bestaande klanten. Tomali respecteert de privacy van haar klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Tomali verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Contactgegevens:
’t Heufke 13
5388 TL Nistelrode
Website: www.tomali.nl
Telefoon: +31 6 16 16 36 04
Email: info@tomali.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Tomali verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Functieomschrijving
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Tenaamstelling bedrijf KVK incl KVK (vestigings)nummer
 • Sector- en locatie informatie
 • Bankrekeningnummer
 • BTW nummer

Gegevens die u aan ons levert worden gebruikt voor onderstaande doeleinden. Wanneer u klant wordt bij Tomali vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. De gegevens worden opgeslagen op One drive omgeving van Tomali of op voldoende beveiligde in Europa gevestigde servers van onze verwerkers. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken en zullen niet worden verstrekt aan derden. De gegevens zullen worden
gebruikt om contact met u op te nemen en voor andere zaken met betrekking tot de
werkzaamheden van Tomali en aanvullende diensten van Tomali.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Tomali verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het aanmaken van u als klant in het Klantensysteem van Tomali, dit is noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 • Het opstellen van een opdrachtbevestiging en factuur, dit is noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 • Het afhandelen van uw betaling, dit is noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 • Verzenden van onze digitale nieuwsbrief om u te informeren over veranderingen binnen uw vakgebied of regio, hiervoor zal altijd om uw expliciete toestemming gevraagd worden.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is, dit is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten, dit is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst.
 • Om diensten bij u af te leveren, dit is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst.
 • Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen, dit is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst.
 • voor statistisch onderzoek in het kader van de taken en doelen van Tomali, hier is sprake van een verenigbaar doel (zoals belangenbehartiging van de klanten).
 • Om u te kunnen informeren over de activiteiten van Tomali, dit is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst.
 • Voor het verbeteren van de dienstverlening van Tomali, dit is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst.
 • Voor het naleven van wettelijke en statutaire verplichtingen, alsmede verplichtingen voortvloeiend uit reglementen. Dit is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
 • Voor eventuele conflictbemiddeling, dit is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst.

Indien de persoonsgegevens die nodig zijn voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst met Tomali niet door u worden verstrekt, kunnen we de overeenkomst niet voortzetten.

Communicatie via e-mail
Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen Onedrive omgeving