Mensen

Start met de motivatiebronnen van de mens

Persoonlijke ontwikkeling

Reflectie

Individueel

Groepsverband

Conflicthantering

Trainingen op maat

Primair agrarische bedrijven

Periferie aan de primaire sector

Geld

Monitoring van cijfers

Ken je resultaten verbeter je rendement

Financieringen

Gesprekspartner van banken

In netwerk met huisaccountant en fiscalist

Strategie

Vanuit visie samen naar de toekomst kijken

Toekomstperspectief objectief in beeld

Verbanden leggen

De mensen waar het om draait

Omgeving en maatschappij

Financiële haalbaarheid €

Neem contact op!

Antoon Sanders
Ondernemerscoach
Mensen – Geld – Strategie

Email: info@tomali.nl
Tel: +31 6 16 16 36 04

KVK: 67511996
BTW: 8570.40.480.B.01